Usługi prawne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Inspektor ochrony danych (IODO) w placówce oświatowej

Zleć na zewnątrz zarządzanie kwestiami związanymi z RODO!

 • bezpieczne zarządzanie danymi osobowymi w szkole i przedszkolu,
 • kontrola procesów przetwarzania danych osobowych,
 • szkolenia i ewidencja osób upoważnionych.

oświata

RODO

KONTROLA

ochrona

Rodo w placówkach oświatowych

rodo w placowce oswiatowej

Kiedy należy wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych?

Szkoła lub placówka oświatowa zobowiązana jest do wyznaczenia inspektora ochrony danych, co opisane zostało w art. 37 RODO.

RODO wymaga, by inspektor posiadał fachową wiedzę na temat prawa oraz praktyki w zakresie ochrony danych.

rodo w placowce oswiatowej
rodo w placowce oswiatowej_1

Jakie obowiązki na dyrektora szkoły nakłada rodo?

Dyrektorzy szkół publicznych będących jednostkami budżetowymi zobowiązani są do wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz zawiadomienia o tym Prezesa UODO.

Szkoła jest administratorem danych osobowych i to jej zadaniem jest zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych. Za nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w szkole odpowiada dyrektor szkoły.

Co zyskujesz mając zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych?

 • Monitorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w placówce oświatowej
 • Opracowanie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych
 • Szkolenia i akcje edukacyjne pracowników i osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie RODO
 • Opracowanie sprawozdań i udział w kontrolach PUODO
 • Wsparcie w trakcie wdrażania nowych rozwiązań czy procesów
 • Weryfikacja poprawności przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO oraz z ustawą o Ochronie Danych Osobowych

zakres usług - rodo w placówce oświatowej

wypunktowanie 100

Gwarancję bezpieczeństwa i prawidłowego przetwarzania danych osobowych

wypunktowanie 100

Profesjonalne i skuteczne wdrożenie procesów zgodnych z RODO

wypunktowanie 100

Stały monitoring i optymalizację stosowanych rozwiązań

wypunktowanie 100

Regularne dyżury oraz zastępowalność w sytuacjach kryzysowych

wypunktowanie 100

Wsparcie IODO w każdym kontakcie z organem nadzorczym (UODO)

wypunktowanie 100

Redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem oraz szkoleniem nowej osoby

wypunktowanie 100

Szkolenia oraz porady dopasowane do Twojej placówki

wypunktowanie 100

Ciągły rozwój dobrych praktyk i ulepszanie procesów

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w szkole

Placówki oświatowe muszą odpowiednio zabezpieczyć wszystkie dane osobowe (art. 32 RODO) poprzez wdrożenie właściwych środków technicznych i organizacyjnych, np.:

  • pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;
  • zdolność do zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie uszkodzenia fizycznego lub technicznego;
  • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Placówki oświatowe muszą prowadzić dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Ważne, żeby dokumentacja zawierała wszystkie najważniejsze elementy wymagane przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO, np.:

  • odpowiednie polityki ochrony danych, w tym polityka postępowania w razie naruszenia ochrony danych (nowym obowiązkiem wynikającym z art. 33 RODO jest konieczność zgłaszania naruszeń ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – przykład naruszenia w szkole: przypadkowe wysłanie danych dziecka do innego rodzica);
  • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

rodo w szkole i przedszkolu - Ile to kosztuje?

Jestem zwolenniczką prostych zasad!

Dla szkoły lub przedszkola zatrudniającego:

Obsługuję:

Potrzebujesz zarówno INSPEKTORA jak i osoby do przyjmowania zgłoszeń od SYGNALISTÓW?

Co zyskasz dzięki tej usłudze?

Monitorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w placówce oświatowej

Szkolenia i akcje edukacyjne pracowników i osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie RODO

Nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych

Opracowanie sprawozdań i udział w kontrolach PUODO

Weryfikacja poprawności przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO oraz z ustawą o Ochronie Danych Osobowych

Wsparcie w trakcie wdrażania nowych rozwiązań czy procesów

Jak wygląda proces przejęcia funkcji IOD w Twojej placówce?

Jak wygląda proces przejęcia funkcji IOD w Twojej placówce?

Wdrożenie

 1. W pierwszej kolejności przeprowadzimy kompleksowy audyt systemu ochrony danych osobowych w Twojej placówce tzw. audyt zerowy. Każdy podmiot ma indywidualne potrzeby do których dopasowujemy odpowiednie rozwiązania.

 2. Wdrożymy lub udoskonalimy wszelkie procesy związane z RODO w Twojej organizacji.

 3. Przeszkolimy odpowiednio Twoich pracowników i zaproponujemy bezpieczne procedury.

 4. Wdrożymy lub udoskonalimy dokumentację zgodną z RODO.

Stałe wsparcie

 • w przypadku wystąpienia incydentu czy naruszenia,
 • w kontakcie z organem nadzorczym,
 • w przypadku pojawienia się pisma z PUODO,
 • wdrażania nowego rozwiązania.
rodo w placowce oswiatowej_3
anna krause prawnik oświatowy

Dlaczego Ja?

Jestem z wykształcenia prawnikiem, ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Wyższej Szkole Bankowej (WSB). Od wielu lat jestem związana z oświatą na różnych poziomach, w tym jako dyrektor. Od konkurencji odróżnia mnie to, że sama przez wiele lat pracowałam w szkole. Znam jej specyfikę, wiem doskonale jak działa.

Jeśli masz pytania, skonsultuj się bezpłatnie:

tel: 724-122-640