portret anna krause

Anna Krause

Ekspert prawa oświatowego

Jestem prawnikiem oświatowym. Zanim zajęłam się prawem przez prawie 10 lat pracowałam w szkole na stanowisku dyrektora, pedagoga, nauczyciela. Znajomość obu tych branż odróżnia mnie od innych osób pracujących w tym zawodzie.

Znam specyfikę pracy w szkole. Ciągłą presję oraz problemy jakie wiążą się z koniecznością wprowadzania ciągle nowych zmian.

Moją misją jest to, aby możliwie jak najbardziej uprościć rzeczywistość szkolną. Tak, aby dokumenty w szkole były logiczne, intuicyjne i jak najprostsze! Trafiłaś do odpowiedniej osoby.

Raz wykonana praca jest fundamentem dobrej pracy szkoły na wiele lat.

OFERta

Uwzględniając specyfikę placówek oświatowych oraz zróżnicowane potrzeby jakie z tego wynikają, oferuję różne warianty współpracy, różniące się zakresem i wartością usług. We wszystkich modelach współpracy gwarantuję bieżącą informację o zmianach w prawie oświatowym i spersonalizowaną informację na temat tego, w jakim zakresie dotyczą one Państwa placówki (ze stosownym komentarzem).

.

KORZYŚCI

1. aktualna wiedza o zmianach w prawie

Dzięki współpracy ze mną placówka nie musi wykupywać dostępu do dedykowanych platform prawnych, delegować pracownika do śledzenia tych zmian czy też udziału w szkoleniach. Wysyłam co miesiąc raport o zmianach w prawie oświatowym wraz z praktycznymi wskazówkami oraz odpowiadam na pytania prawne. Jest to bezpieczniejsze i tańsze niż samodzielne działania placówki w tym zakresie.

2. POŁĄCZENIE KOMPETENCJI PRAWNIKA I PEDAGOGA

Od kilku lat pracuję jako prawnik specjalizujący się w zagadnieniach edukacyjnych. Równocześnie jestem praktykującym pedagogiem szkolnym i nauczycielem, znam więc w praktyce specyfikę pracy w edukacji oraz wyzwania z jakimi mierzą się osoby nimi zarządzające.

3. SYNERGIA TEORII I PRAKTYKI

Pracuję jako pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie oraz prawnik specjalizujący się zagadnieniach edukacyjnych, w praktyce przygotowuję dokumenty związane z zakładaniem, oraz bieżącą działalnością placówek oświatowych. Pracuję dla placówek publicznych, społecznych i prywatnych.

4. szybkość i pewność

Współpracując ze mną natychmiast dowiadują się Państwo o zmianach w przepisach i zakresie w jakim dotykają placówkę. Ponadto praktycznie od razu wprowadzam te zmiany do dokumentacji placówki. Zmiany te są przeprowadzone prawidłowo, nie wymagają szkolenia pracownika, dodatkowych konsultacji i weryfikacji.

5. oszczędność (płatność za rzeczywiście wykonaną pracę)

Orientacja w ciągle zmieniających się przepisach, tworzenie i nadzorowanie dokumentacji szkolnej, pociągają za sobą konieczność zatrudnienia dedykowanego pracownika lub obciążenia pracownika dodatkowymi zadaniami. Ponadto obowiązkiem dyrektora jest weryfikacja i monitorowanie pracy podległego zespołu. Sumarycznie są to nierzadko duże obciążenia czasowe oraz finansowe (koszty utrzymania pracownika obarczone dużym ryzykiem: urlop, chorobowe). Korzystając z moich usług mają Państwo możliwość wyboru najlepszego dla swojej placówki rozwiązania, lepszą formę rozliczenia oraz 100% pewności jakości zrealizowanej usługi, gdyż wykonuje ją prawnik.

6. Elastyczność

Uwzględniając specyfikę placówek oświatowych, oraz zróżnicowane potrzeby jakie z tego wynikają oferuję różne warianty współpracy, różniące się zakresem i wartością usług. Do Państwa dyspozycji mam pojedyncze usługi oraz pakiety, dodatkowo proponuję nowoczesną formę współpracy (online) i narzędzi (chmura).

7. Współpraca z fundacjami

Każde 2% netto z umowy abonamentowej trafia na konto fundacji z którymi współpracuję. Dodatkową korzyścią dla firm jest to, że będą mogły umieścić logo fundacji na swojej stronie internetowej oraz dostaną zaświadczenie o wspieraniu fundacji. WIĘCEJ O WSPÓŁPRACY >

Dzięki współpracy ze mną placówka nie musi wykupywać dostępu do dedykowanych platform prawnych, delegować pracownika do śledzenia tych zmian czy też udziału w szkoleniach. Wysyłam co miesiąc raport o zmianach w prawie oświatowym wraz z praktycznymi wskazówkami oraz odpowiadam na pytania prawne. Jest to bezpieczniejsze i tańsze niż samodzielne działania placówki w tym zakresie.

Od kilku lat pracuję jako prawnik specjalizujący się w zagadnieniach edukacyjnych. Równocześnie jestem praktykującym pedagogiem szkolnym i nauczycielem, znam więc w praktyce specyfikę pracy w edukacji oraz wyzwania z jakimi mierzą się osoby nimi zarządzające.

Pracuję jako pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie oraz prawnik specjalizujący się zagadnieniach edukacyjnych, w praktyce przygotowuję dokumenty związane z zakładaniem, oraz bieżącą działalnością placówek oświatowych. Pracuję dla placówek publicznych, społecznych i prywatnych.

Współpracując ze mną natychmiast dowiadują się Państwo o zmianach w przepisach i zakresie w jakim dotykają placówkę. Ponadto praktycznie od razu wprowadzam te zmiany do dokumentacji placówki. Zmiany te są przeprowadzone prawidłowo, nie wymagają szkolenia pracownika, dodatkowych konsultacji i weryfikacji.

Orientacja w ciągle zmieniających się przepisach, tworzenie i nadzorowanie dokumentacji szkolnej, pociągają za sobą konieczność zatrudnienia dedykowanego pracownika lub obciążenia pracownika dodatkowymi zadaniami. Ponadto obowiązkiem dyrektora jest weryfikacja i monitorowanie pracy podległego zespołu. Sumarycznie są to nierzadko duże obciążenia czasowe oraz finansowe (koszty utrzymania pracownika obarczone dużym ryzykiem: urlop, chorobowe). Korzystając z moich usług mają Państwo możliwość wyboru najlepszego dla swojej placówki rozwiązania, lepszą formę rozliczenia oraz 100% pewności jakości zrealizowanej usługi, gdyż wykonuje ją prawnik.

Uwzględniając specyfikę placówek oświatowych, oraz zróżnicowane potrzeby jakie z tego wynikają oferuję różne warianty współpracy, różniące się zakresem i wartością usług. Do Państwa dyspozycji mam pojedyncze usługi oraz pakiety, dodatkowo proponuję nowoczesną formę współpracy (online) i narzędzi (chmura).

Każde 2% netto z umowy abonamentowej trafia na konto fundacji z którymi współpracuję. Dodatkową korzyścią dla firm jest to, że będą mogły umieścić logo fundacji na swojej stronie internetowej oraz dostaną zaświadczenie o wspieraniu fundacji. WIĘCEJ O WSPÓŁPRACY >

REFERENCJE

KONTAKT

POROZMAWIAJMY
O WSPÓŁPRACY

Anna Krause
Ekspert Prawa Oświatowego

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Polityka prywatności >

*Strona jest chroniona za pomocą reCAPTCHA i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki użytkowania Google.