Usługi prawne
zgodność z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Ochrona sygnalistów

OCHRONA SYGNALISTÓW W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Whistleblowing, czyli system zgłaszania nieprawidłowości, wdrożenie ochrony sygnalistów w szkole i przedszkolu, ustawa o sygnalistach.

Jedyna w Polsce obsługa prawna połączona z platformą do obsługi zgłoszeń dedykowana wyłącznie dla oświaty!

Whistleblowing, czyli system zgłaszania nieprawidłowości, wdrożenie ochrony sygnalistów w szkole i przedszkolu, ustawa
o sygnalistach.

Jedyna w Polsce obsługa prawna połączona z platformą do obsługi zgłoszeń dedykowana wyłącznie dla oświaty!

oświata

bezpieczeństwo

anonimowość

ochrona

JEDYNA w Polsce obsługa prawna połączona z platformą do obsługi zgłoszeń dedykowana WYŁĄCZNIE dla oświaty!

Ochrona sygnalistów

Kim jest sygnalista?

Jest to osoba, która zgłosiła lub ujawniła nieprawidłowości mające miejsce w miejscu pracy, w środowisku zawodowym lub takie, za które odpowiedzialny jest pracodawca.

Ochrona sygnalistów
Ochrona sygnalistów

USTAWA O SYGNALISTACH

Jakie obowiązki nakładają nowe przepisy?

 Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, pracodawcy będą musieli m.in.:

 • wdrożyć bezpieczne metody dokonywania zgłoszeń,
 • wprowadzić procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych,
 • systematycznie odpowiadać na zgłoszenia sygnalistów,
 • dokonywać weryfikacji zgłoszeń oraz podejmować działania następcze,
 • zapewnić bezpieczeństwo sygnaliście oraz dbać o poufność danych,
 • prowadzić rejestr zgłoszeń.

ZAKRES USŁUG

Zapewniamy wsparcie w kompleksowym wdrożeniu systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz bieżącą obsługę
w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów:

Ochrona sygnalistów

Zapewniamy wsparcie w kompleksowym wdrożeniu systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz bieżącą obsługęw tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów:

 • analiza potrzeb w zakresie wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości,
 • opracowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawnymi, w tym procedury zgłaszania nieprawidłowości, oraz wsparcie we wdrożeniu dokumentacji w szkole (liceum, technikum, szkole branżowej I i II stopnia) oraz przedszkolu,
 • anonimową platformę dla sygnalistów oraz cały proces zgłoszeniowy zgodny przepisami obowiązującego prawa (w tym RODO)
 • szkolenia dla pracowników z systemu whistleblowing,
 • pomoc w obsłudze zgłoszeń sygnalistów i wypełnianiu wobec nich obowiązków informacyjnych,
 • udzielamy konsultacji dotyczących zaplanowania i przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego (m.in. prowadzenie dialogu z sygnalistą),
 • wsparcie prawne w określaniu i podejmowaniu działań wynikających ze zgłoszonych nieprawidłowości,
 • stała obsługa prawna, w tym przeprowadzanie cyklicznych audytów wypełniania obowiązków wynikających z przepisów,
 • dostęp do zamkniętej grupy na FB.
 • analiza potrzeb w zakresie wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości,
 • opracowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawnymi, w tym procedury zgłaszania nieprawidłowości, oraz wsparcie we wdrożeniu dokumentacji w szkole (liceum, technikum, szkole branżowej I i II stopnia) oraz przedszkolu,
 • anonimową platformę dla sygnalistów oraz cały proces zgłoszeniowy zgodny przepisami obowiązującego prawa (w tym RODO)
 • szkolenia dla pracowników z systemu whistleblowing,
 • pomoc w obsłudze zgłoszeń sygnalistów i wypełnianiu wobec nich obowiązków informacyjnych,
 • udzielamy konsultacji dotyczących zaplanowania i przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego (m.in. prowadzenie dialogu z sygnalistą),
 • wsparcie prawne w określaniu i podejmowaniu działań wynikających ze zgłoszonych nieprawidłowości,
 • stała obsługa prawna, w tym przeprowadzanie cyklicznych audytów wypełniania obowiązków wynikających z przepisów,
 • dostęp do zamkniętej grupy na FB.

Jaki jest czas realizacji usługi?

To stała współpraca. Może ona trwać tylko przez okres wdrożenia, ale skąd wiesz, kiedy akurat u Ciebie Sygnalista
zgłosi nieprawidłowość?

Nasza firma współpracuje z platformą sygnalista-online https://sygnalista-online.eu/

Jak to działa?

wypunktowanie 100

Tworzysz konto na sygnalista-online.edu

wypunktowanie 100

Otrzymujesz gotowy system obsługi zgłoszeń

wypunktowanie 100

Ja odbieram i weryfikuję zgłoszenia po czym kontaktuję się z Twoim zespołem

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zdawane pytania.

Celem usługi jest wsparcie szkół i przedszkoli we wdrożeniu systemu zgłaszania nieprawidłowości zgodnie z wymaganiami prawa.

Dyrektywa nakłada obowiązki na podmioty z sektora publicznego oraz prywatnego, które muszą ustanowić odpowiednie kanały pozwalające na zgłaszanie nieprawidłowości.

Dodatkowo podmioty mają obowiązek wdrożyć procedury określające m.in. zasady dokonywania zgłoszeń (w tym przekazywania sygnalistom wymaganych przepisami informacji) i podejmowania działań następczych, wyjaśniających zgłoszenia.

Należy też wyznaczyć odpowiednie osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych. Podmioty przyjmujące zgłoszenia muszą również m.in. prowadzić rejestr wszystkich przyjętych zgłoszeń i dokumentować przyjęte zgłoszenia na zasadach określonych w dyrektywie.

Większość firm oferuje dostęp do platformy umożliwiającej przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów. Z resztą spraw zostajesz bez pomocy.

Ja oferuję Ci szkolenia, wdrożenie systemu, platformę oraz stałą opiekę prawną w sytuacji, gdy Sygnalista zgłosi nieprawidłowość w Twojej placówce.

To Ja, a nie Ty będę koordynować zespół powołany w szkole i to dzięki mnie Twoi pracownicy nie zostaną sami z problemem.

Cena usługi wynosi:

 • 400 złotych miesięcznie dla placówek do 100 pracowników,
 • 500 złotych miesięcznie dla placówek zatrudniających powyżej 100 osób.

Uwaga ! Cena samej platformy do przyjmowania zgłoszeń to standardowo koszt ponad 350 złotych miesięcznie. U mnie zyskujesz nie tylko dostęp do platformy, ale dodatkowo stałą opiekę prawną !

Obowiązek przyjmowania zgłoszeń mają podmioty zatrudniające powyżej 50 pracowników (nie tylko na umowę o pracę, ale także np. na umowę zlecenie), ale także podmioty publiczne, które biorą udział w przetargach lub biorą udział w projektach Unii Europejskiej.

Prace wdrożeniowe przebiegają standardowo w kilku etapach:

 • Spotkanie wstępne.
 • Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników.
 • Przeprowadzenie szkolenia dla osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z procedury.
 • Sporządzenie dokumentacji wymaganej bezpośrednio na podstawie dyrektywy o ochronie sygnalistów oraz polskiej ustawy.
 • Cykliczne spotkania podsumowujące projekt z zespołem koordynującym wdrożenie po stronie Klienta.
 • Comiesięczny raport na podstawie zgłoszonych spraw.
 • Rejestr zgłoszonych spraw.

Na ten moment musimy podpisać umowę przedwstępną i poczekać na wejście ustawy w życie. Dopiero po tym terminie przyjdzie do Ciebie pierwsza faktura!

Rezultatem prac powinien być zgodny z przepisami i efektywny system ochrony sygnalistów a także podniesienie wiedzy ogólnej pracowników w zakresie zgłaszania nieprawidłowości

Co zyskasz dzięki tej usłudze?

Spójność rozwiązań

Generowanie procedury na określonych przez Użytkownika warunkach oraz wdrożenie jej w systemie zgłoszeń

Rozliczalność

Spersonalizowany, w pełni bezpieczny i intuicyjny system obsługi zgłoszeń i naruszeń

Zgodność

Spełnione wymagania Dyrektywy 2019/1937, Ustawy o ochronie sygnalistów oraz RODO

Konfigurowalność

Możliwość zarządzania ustawieniami oraz dostowanie rozwiązań do własnych potrzeb.

Poufność

Zgłaszanie nieprawidłowości oraz działania następcze z zachowaniem poufności danych

Przejrzystość

Dziennik zdarzeń zgłoszenia zawierający informacje o działaniach i odczycie danych

Zalety kanału zgłoszeniowego

Elastyczność

System Sygnalista-online oferuje wiele funkcjonalności:

Poufność i bezpieczeństwo danych

System Sygnalista-online gwarantuje Ci bezpieczeństwo i poufność danych. Dane przechowywane są w nowoczesnych data center spełniających wszystkie wymagania RODO, dyrektywy UE o sygnalistach oraz ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Dane oraz pliki są przechowywane w zaszyfrowanej postaci.

Szybkość wdrożenia

Aby rozpocząć korzystanie z systemu Sygnalista-online, wystarczy utworzyć konto firmowe. Błyskawicznie otrzymasz dane dostępowe do panelu administracyjnego. Od razu możesz zacząć obsługiwać zgłoszenia sygnalistów.

Intuicyjność

System Sygnalista-online został zaprojektowany z myślą o użytkowniku, dzięki czemu znacząco ograniczysz czas pracy oraz koszty związane z obsługą zgłoszeń. Nie przegapisz żadnego terminu ani koniecznej do podjęcia akcji, bo system sam przypomni Ci o Twoich obowiązkach. System prowadzi użytkownika za rękę wykluczając możliwość popełnienia działań niezgodnych z przepisami ustawy.

Zgodność z ustawą

System Sygnalista-online zapewni Ci pełną zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i poufności danych. Masz komfort tego, że w każdej chwili możesz uzyskać od nas wsparcie techniczne, a także specjalistyczną pomoc prawną.

anna krause prawnik oświatowy

Dlaczego Ja?

 • na co dzień zajmuję się prawem oświatowym oraz obsługą prawną placówek oświatowych,

 • przez prawie 10 lat pracowałam w szkole i przedszkolu, w tym na stanowisku dyrektora, pedagoga szkolnego, nauczyciela współorganizującego kształcenie i nauczyciela,

 • jestem Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej.
 • na co dzień zajmuję się prawem oświatowym oraz obsługą prawną placówek oświatowych,

 • przez prawie 10 lat pracowałam w szkole i przedszkolu, w tym na stanowisku dyrektora, pedagoga szkolnego, nauczyciela współorganizującego kształcenie i nauczyciela,

 • jestem Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej.

Jeśli masz pytania, skonsultuj się bezpłatnie:

tel: 724-122-640

Nie chcesz stałej współpracy? Nic nie szkodzi.

 Zapraszam do kupienia REGULAMINU Sygnalisty dla Twojej szkoły i przedszkola lub
PAKIETU ZE SZKOLENIEM, które przeprowadzę dla całej Rady Pedagogicznej !

CENA PROMOCYJNA - 650 ZŁ

CENA PROMOCYJNA - 149 ZŁ

CENA PROMOCYJNA 650 ZŁ

Pakiet REGULAMIN + SZKOLENIE teraz w nowej
PROMOCYJNEJ CENIE!

ustawa o sygnalistach
REGULAMIN DOTYCZĄCY USTAWY O OCHRONIE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ + SZKOLENIE 60 MIN. DLA CAŁEJ RADY PEDAGOGICZNEJ - CENA PROMOCYJNA 650 ZŁ

CENA PROMOCYJNA 149 ZŁ

Podejmując współpracę szkoła otrzymuje regulamin BEZPŁATNIE!

REGULAMIN DOTYCZĄCY USTAWY O OCHRONIE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ - CENA PROMOCYJNA 149ZŁ