Zmiany w pracach domowych: Co musisz wiedzieć?

Zmiany w pracach domowych: Co musisz wiedzieć?

Nie znam chyba nikogo, kto z sentymentem wspominałby prace domowe. Często gęsto poświęcaliśmy na nie dużo czasu, niejednokrotnie sprawiały nam trudności, a dodatkowo mieliśmy świadomość, że prawdopodobnie znaczna część tej wiedzy nigdy nam się nie przyda. Nic się do dzisiaj w tej kwestii nie zmieniło – uczniowie nie cierpią prac domowych, a te uczucia podzielają ich rodzice, którzy (zwłaszcza na wczesnym okresie edukacji szkolnej swoich pociech) poświęcają dużo czasu, by wspomóc dziecko. Kilometry literek do napisania, prace plastyczne i przestrzenne, rządki równań matematycznych. Często jedynym wyjściem jest zapisanie córki czy syna na korepetycje – oczywiście kosztem wolnego czasu i zainteresowań dzieci. Zmiany w pracach domowych: Co musisz wiedzieć?

Odwrót od prac domowych: Czy to koniec mordęgi?

W tym momencie, cała na biało wchodzi nowa ministra edukacji, Barbara Nowacka, informując o końcu tej mordęgi. Czy odchodzenie od prac domowych to forma zakazu, nakazu, czy wolna amerykanka? Dotyczy wszystkich uczniów? A może wybranych przedmiotów? Łatwo się zagubić w powodzi newsów na ten temat. Przetłumaczę więc z urzędniczego na „nasze”.

Nowe plany Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej wśród licznych zapowiadanych zmian, które mają pojawić się w szkołach w najbliższym czasie, ogłosiło, że zlikwidowane zostaną prace domowe w klasach 1-3. Można się było spodziewać, że zmiana ta wejdzie do szkół od 1 września 2024 roku, okazuje się jednak, że nastąpi wcześniej. Jak zapowiedziała Barbara Nowacka „od początku kwietnia takie rozporządzenie wejdzie”. Dodatkowo zmiany w pracach domowych dotkną także starszych uczniów. Pojawił się już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Zgodnie z nim w klasach 1-3 ma obowiązywać całkowita rezygnacja z prac domowych, a w klasach 4-8 zadania domowe nie będą podlegać ocenie i zostaną określone jako praca dla chętnych. Należy przy tym pamiętać, że zmiany dotyczą tylko wybranych rodzajów zadań, mianowicie prac pisemnych i praktycznych. Oznacza to tyle, że nauczyciel nadal będzie mógł zadawać prace pamięciowe, np. wiersz na pamięć, czytanie lektury, słówka z angielskiego czy zwykłe powtórzenie do kartkówki czy sprawdzianu.

Zmiany w pracach domowych: Co nas czeka?

Ograniczenia w szkole podstawowej mają wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia. To znaczy kiedy? Projekt zakłada, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 , jednakże ministra Nowacka podkreśliła, że zmiany dotyczące prac domowych będą obowiązywały od początku kwietnia 2024 r. i wstępnie dotyczyć będą klas 1-3. Starsi uczniowie w klasie podstawowej poczekają zatem na swój oddech do 1 września. Stopniowo nowe rozwiązania dotyczące pracy domowej mają zacząć obowiązywać także w szkole średniej, chociaż na uwagę zasługuje pytanie czy należy likwidować prace domowe w sytuacji, w której jest wymagane większe zaangażowanie uczniów, np. w przypadku zajęć z zakresu rozszerzonego. Miejmy nadzieję, że rozporządzenie pojawi się dopiero po porządnych konsultacjach zarówno z uczniami, jak i nauczycielami.

Zmiany w pracach domowych mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Jedno jest pewne – pożyjemy, zobaczymy i ocenimy po efektach.