Umowa z rodzicami – co z tym czesnym w wakacje?

Cześć,

czy zarządzasz placówką niepubliczną? Przychodzę do Ciebie dzisiaj z kwestią, która pomoże Ci rozwiązać ewentualne konflikty z rodzicami. Jeżeli masz problem z umową z rodzicami, napisz koniecznie annakrause.prawo@gmail.com

Poniżej znajdziesz przykłady oraz źródła, na które możesz się powołać.

Pytanie brzmi: Czy rodzic musi płacić czesne w niepublicznym przedszkolu czy szkole podstawowej w okresie wakacji, jeśli dziecko nie uczęszcza do placówki w tym okresie?

W podobnej kwestii wypowiedział się Prezes UOKiK w Raporcie z Kontroli Wzorców Umownych Stosowanych Przez Przedszkola Niepubliczne.

Raport wskazuje, że naliczanie czesnego lub określonej jego części za okresy, w których placówka jest nieczynna, jest niezgodne z prawem.

“(…) dotyczy to w szczególności letnich miesięcy wakacyjnych (…). (…) Jeśli w miesiącach wakacyjnych przedszkole jest otwarte, czyli umowa jest realizowana – pobieranie czesnego jest zasadne nawet w sytuacji nieobecności dziecka w tym okresie. Miesięczne czesne to kwota naliczana z tytułu świadczenia usługi opieki nad dzieckiem. (…) brak jest podstaw do obciążania konsumenta kwotą czesnego za okres, gdy przedszkole jest nieczynne i w związku z tym nie realizuje usługi”.

Zakwestionowano także klauzule, które uprawniają przedszkola do pobierania opłat w kwocie stanowiącej część czesnego za okres, gdy placówka jest zamknięta. Zgodnie z zasadą wzajemności, obciążanie konsumenta stawką czesnego powinno następować tylko w sytuacji realizacji świadczenia wzajemnego lub gotowości do jego realizacji – zgodnie z umową.

Poniżej daję Ci przykład, w którym czesne zostało pobrane nieprawidłowo.

Przykład: 

Szkoła X jest zamknięta przez cały lipiec. 

W związku z tym pobierane jest czesne od rodziców w wysokości 50% czesnego w miesiącu lipcu.

(wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 5.03.2010 r., XVII Amc 873/09).

A co zrobić w przypadku, gdy placówka jest zamknięta częściowo? Poniżej daję przykład, jak powinieneś/powinnaś to obliczyć:

Przykład: 

Szkoła Y jest zamknięta przez 5 dni w lipcu. 

W związku z tym pobierane jest czesne od rodziców za miesiąc lipiec pomniejszone następująco: 

W lipcu 2022 roku będzie 21 dni nauki. Miesięczne czesne wynosi 2100 złotych. 2100 złotych : 21 dni nauki = 100 zł/1 dzień.

Szkoła będzie zamknięta przez 5 dni, więc szkoła powinna pomniejszyć czesne w lipcu o 500 złotych.

Uwaga❗ Jeżeli szkoła w wakacje zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, nie musi pomniejszać kwoty czesnego.

Po przeczytaniu artykułu nadal nie jesteś pewny/a czy Twoja umowa jest poprawnie skonstruowana? Po prostu napisz 🙂 annakrause.prawo@gmail.com