Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym”.

SZKOLENIA

  • Moja firma znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00338/2021
  • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej – bez względu na ilość uczestników – cena 650 zł/h
  • jeżeli szkolenie finansowane jest w 70% ze środków publicznych VAT nie jest doliczany. 
  • Godzina konsultacji indywidualnej – 250 zł /netto
  • KAŻDE szkolenie jest dostosowane do twoich potrzeb. Skontaktuję się z Tobą i ustalimy razem program szkolenia. Możesz wysłać też do mnie pytania, na które chciałabyś, abym odpowiedziała podczas szkolenia.

Szkolenia są przeznaczone dla:

.

TEMATY SZKOLEŃ

Jak uczyć i nie zwariować? Zachowanie balansu pomiędzy obowiązkami związanymi z nauczaniem, a mnóstwem dodatkowych czynności, jakie mamy do zrobienia w trakcie roku szkolnego, które pochłaniają mnóstwo naszego cennego czasu. Podczas szkolenia dam wskazówki i praktyczne porady jak to zrobić.

Program szkolenia:
źródła prawa oświatowego – jakie są najważniejsze akty prawne i w jaki sposób je monitorować?
zadania dyrektora i nauczycieli w różnych obszarach funkcjonowania szkoły
dokumentacja szkolna – w jaki sposób ją tworzyć, aby nie przybywało nam obowiązków?

Jest to jeden z podstawowych dokumentów jakim musimy się kierować podczas naszej pracy dydaktycznej. Podczas szkolenia powiem Ci w jaki sposób ją dokumentować oraz czym różni się ona od programu nauczania. To ważne! Bo musisz być na bieżąco z materiałem, który prowadzisz. Nikt z nas nie lubi mieć zaległości 🙂

Program szkolenia:
czym jest podstawa programowa, a czym program nauczania?
w jaki sposób dokumentować wdrażanie podstawy programowej?
w jaki sposób dokumentować wdrażanie podstawy programowej?

jeżeli chodzi o szkołę to mamy pecha! W zasadzie co kilka lat odbywa się w niej rewolucja i wszystko zostaje wywrócone do góry nogami. A zmian w przepisach prawnych chyba nikt nie zliczy. Chcesz być na bieżąco? Nie ma sprawy. Ale spokojnie, podczas szkolenia nie będziemy wymieniać tylko kolejnych artykułów i paragrafów. Konkretnie opowiem co i jak się zmieniło i w jaki sposób wdrożyć wszystkie zmiany.

Program szkolenia:
zmiany w prawie dotyczące pracy dyrektora,
zmiany w prawie dotyczące wychowawców i nauczycieli,
zmiany w prawie dotyczące uczniów,
zmiany w prawie dotyczące pozostałych aspektów działania szkoły

Do kiedy napisać sprawozdanie? kto jest za to odpowiedzialny? czy warto tworzyć kolejny regulamin? co powinien zawierać statut? czy musimy dać kopię rodzicom?…
pytań tego typu jest bez końca. W zasadzie nie spotkałam pracownika szkoły, który nie gubi się w gąszczu przeróżnego typu dokumentów. Podczas szkolenia omówimy ten temat krok po kroku.

Program szkolenia:
dokumentacja dyrektora szkoły,
dokumentacja wychowawcy klasy,
dokumentacja nauczycieli,
dokumentacja związana z uczniami posiadającymi opinię lub orzeczenie,
dokumentacja dla rodziców

Rada pedagogiczna jest najważniejszym organem. Na szkoleniu omówimy jej kompetencje, podzielimy ja na sensowne kategorie, zrobimy sobie skróty myślowe, aby to wszystko zapamiętać.

Program szkolenia:
kompetencje stanowiące rady pedagogicznej,
opinie rady pedagogicznej,
wystąpienia o opinie i zgody,
porozumienia rady pedagogicznej,
zgody rady pedagogicznej,
wnioski rady pedagogicznej,
budowa i zasady tworzenia uchwał rady pedagogicznej

Statut jest dla szkoły jak Konstytucja dla państwa. Opiera się na nim całe jej funkcjonowanie. To po niego sięgnie dyrektor, rodzic, nauczyciel, gdy ma jakieś wątpliwości. Wszystkie pozostałe dokumenty szkolne muszą być z nim spójne. Tu nie ma drogi na skróty.

Program szkolenia:
w jaki sposób poprawnie stworzyć podstawę prawną,
jakie zapisy należy mieć, a jakich używać,
obowiązkowe rozdziały,
czego nie musi zawierać statut?
co zrobić, gdy go napiszemy?

To temat coraz bardziej popularny. Nie bez powodu. Wiemy już, że Polska tak jak pozostałe kraje Unii Europejskiej będzie musiała wprowadzić edukację włączającą. Czym ona jest i jak to zrobić? Odpowiem podczas szkolenia.

Program szkolenia:
dlaczego ten temat jest tak ważny?
w jaki sposób wprowadzić w szkole edukację włączającą?
co należy spełnić i jakich zasad się trzymać?
tworzenie niezbędnych dokumentów w edukacji włączającej

Uroczystości szkolne, dyskoteki, zajęcia pozalekcyjne, ksero materiałów edukacyjnych, lekcje on-line – wszystkie te tematy mają związek z prawem autorskim. Jakie są zasady i na co zwrócić uwagę? Wszystko wytłumaczę podczas szkolenia.

Program szkolenia:
jak legalnie korzystać z utworów?
zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
e – learning,
uroczystości szkolne i dyskoteki,
szczególne prawo bibliotek szkolnych

Tak. Niestety ten temat ciągle się przewija i trzeba go znać. Ale spokojnie. Podczas szkolenia opowiem tylko i wyłącznie o sytuacjach mających miejsce w szkole i przekażę mnóstwo praktycznych wskazówek jak przestrzegać RODO.

Program szkolenia:
rekrutacja do szkoły,
szkolny monitoring,
bezpieczeństwo przetwarzania danych,
prawa rodziców a RODO

Temat wycieczek ostatnio stał się bardzo głośny. Nie bez powodu, pensje nauczycieli nie uległy zmianom, inflacja szaleje. Coraz więcej nauczycieli ma wątpliwości, czy powinna jeździć na wycieczki – kto powinien je organizować, czy należy się za nie dodatkowe wynagrodzenie, jak wygląda kwestia opieki i odpowiedzialności. Zapraszam Państwa na szkolenie.

Program szkolenia:
organizacja wycieczek szkolnych – wychowawca czy rodzice,
w jaki sposób zbierać fundusze,
ubezpieczenie podczas wycieczki,
opieka nad uczniami,
zakres odpowiedzialności organizatorów wycieczki

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna to jeden z ważniejszych aspektów działania szkoły. Ale i jeden z najtrudniejszych. Nie jest tajemnicą poliszynela, że w szkole jest za dużo biurokracji. Można sobie jednak uprościć pracę kilkoma sprytnymi trikami. Co trzeba, a co można tworząc dokumentację dla uczniów niepełnosprawnych? Tego dowiecie się Państwo na szkoleniu.

Program szkolenia:
jakie dokumenty obligatoryjnie trzeba stworzyć w pracy z uczniem, niepełnosprawnym, a jakie wypada zrobić,
jak często należy aktualizować dokumentację i na co zwraca uwagę kuratorium podczas kontroli,
koordynator a reszta zespołu – jak ułatwić sobie pracę?
częste błędy popełniane przy dokumentacji

Uczeń w szkole ma nie tylko prawa. Ma też obowiązki. I odwrotnie – w szkole nie ma się tylko obowiązków. Uczniowi przysługuje szereg praw. A co konkretnie? Wszystko wyjaśnię podczas szkolenia.

Program szkolenia:
gdzie powinny zawierać się prawa i obowiązki uczniów,
prawa i obowiązki uczniów – rola szkolnego pedagoga,
co w przypadku, gdy uczeń łamie szkolne zasady?
w jaki sposób powinna przebiegać współpraca z rodzicami?

Rodzice coraz aktywniej uczestniczą w życiu szkoły. To już nie tylko obserwatorzy, którzy dwa razy do roku muszą przyjść na wywiadówkę. Rodzice zadają pytania. Kontrolują. Oceniają. Pomagają. Opiniują. Warto dowiedzieć się o nich więcej.

Program szkolenia:
prawa i obowiązki rodziców,
rada rodziców – uprawnienia,
jak powinna wyglądać współpraca z rodzicami,
kilka sposobów na prostą i szybką komunikację

Są wydawane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Na szkoleniu odpowiem, kiedy, w jakich okolicznościach, na jaki okres i co one właściwie oznaczają.

Program szkolenia:
dokumentacja wydawana przez PPP,
co przygotować dla dziecka posiadającego indywidualny program nauczania,
w jaki sposób zorganizować uczniowi zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia,
co w sytuacji, gdy dokumenty te nie zostają przedłużone na kolejny okres

Praca pedagoga oraz psychologa szkolnego to wiele bardzo różnych obszarów. Od koordynowania dokumentacji, warsztaty, rozmowy z rodzicami, specjalistyczne zajęcia. Temat jest mi bardzo bliski, ponieważ przez wiele lat pracowałam na tym stanowisku. Znam je od podszewki. I tą wiedzę przekażę podczas szkolenia.

Program szkolenia:
zajęcia specjalistyczne,
koordynowanie zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
warsztaty i inne formy pomocy,
współpraca z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami,
wspieranie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

W szkole praktycznie każdego dnia może coś się wydarzyć. Warto być na to przygotowanym. Mieć skonstruowane odpowiednio procedury oraz wiedzieć jak z nich korzystać. Nauczę Was tego!

Program szkolenia:
przepisy prawne dotyczące opieki i bezpieczeństwa w szkole oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania,
wymagania wobec nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole,
dyżury nauczycieli, wypadki w kontekście uregulowań prawnych,
zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole,
procedury szkolne,
bezpieczeństwo cyfrowe

Uczestnicy będą potrafili dokonać analizy różnych sytuacji przekroczenia uprawnień, wykroczeń w oparciu o przepisy prawne. Po szkoleniu będą Państwo wiedzieć za co grożą kary, kiedy można je nałożyć i jak się od nich skutecznie odwołać.

Program szkolenia:
odpowiedzialność porządkowa,
odpowiedzialność dyscyplinarna,
odpowiedzialność karna i cywilna,
nowe przepisy prawne,
nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo oświatowe w każdej szkole winna dokonać się integracja realizowanych dotychczas działań wychowawczych i działań profilaktycznych w obrębie jednolitego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Jak zrobić to prawidłowo i z sensem? Omówię to podczas szkolenia.

Program szkolenia:
istota programu wychowawczo – profilaktycznego w szkole,
jak opracować program i na co zwrócić szczególną uwagę?
dokąd chcemy zmierzyć, czyli strategia działania szkoły,
ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego

Kurs dedykowany jest nauczycielom, dyrektorom, opiekunom stażu i wszystkim zainteresowanym awansem zawodowym. Kurs przygotowany jest w oparciu o aktualne wytyczne dotyczące awansu zawodowego.

Program szkolenia:
spełnianie wymagań kwalifikacyjnych,
odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela,
zadania opiekuna stażu, dokumentowanie i efekty pracy opiekuna stażu,
opracowanie i terminowe przedłożenie do zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego za okres stażu

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, zainteresowanych wdrożeniem w swojej organizacji efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa sytemu dla sygnalistów (system whistleblowingowy), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją.

Program szkolenia:
pojęcie naruszenia – obszary, których mogą dotyczyć zgłoszenia,
sankcje za utrudnianie dokonania zgłoszenia, naruszenie obowiązku zachowania poufności,
obowiązki stron stosunku pracy w kontekście zgłaszania naruszeń,
kwestia anonimowości zgłoszeń – poufność informacji o sygnaliście,
status sygnalisty,
kanały komunikacji dla zgłoszeń,
ochrona sygnalisty – zakaz działań odwetowych,
wewnętrzne postępowania wyjaśniające – procedura wewnętrzna – poszczególne kroki,
przykładowa procedura dotycząca zgłaszania i wyjaśniania naruszeń

Tak jak lekarz diagnozuje stan pacjenta przed podjęciem leczenia, tak nauczyciel diagnozuje stan wiedzy i umiejętności ucznia przed zaplanowaniem dalszych działań dydaktycznych. Rozpoznanie potrzeb rozwojowych dziecka oraz jego wczesna diagnoza jest jednym z głównych zadań rodziców, nauczycieli oraz terapeutów.

Program szkolenia:
planowanie,
organizacja,
przebieg,
narzędzia,
wykorzystanie