SZKOLENIA

Stawiamy na najwyższą jakość i dopasowanie szkoleń do potrzeb, co zmienia każdą współpracę w długotrwałą relację. Nasze szkolenia mają przede wszystkim wymiar praktyczny! Oprócz wiedzy udostępniamy prezentację oraz materiały szkoleniowe, które będą mogli Państwo wykorzystać w dowolnym momencie.

Polecane przez nas szkolenia rady pedagogicznej to nie tylko możliwość zdobycia merytorycznej wiedzy, ale także poznania praktycznych metod i technik. Celem kursów i szkoleń, które prowadzimy online i stacjonarnie jest nauka tego, w jaki sposób podnieść efektywność nauczania.

Zapraszamy Państwa do sprawdzenia naszej nowej ofert Szkoleń Online.
Szczegółowa oferta szkoleń na bieżący rok szkolny jest przesyłana mailowo.
.

TEMATY SZKOLEŃ

Asertywność to umiejętność, której uczymy się latami. W procesie tym, każdy podmiot komunikacji traktowany może być inaczej, co zależeć będzie od naszej mapy zysków i strat związanej z wyznawanymi przez nas wartościami. To jedna z kompetencji miękkich szalenie ważna zarówno w edukacji jak i w życiu prywatnym, pozwala na autentyzm i pogłębienie relacji.

Na warsztacie uczestnicy uczą się:
budować pozytywne relacje zarówno ze sobą, jak i z innymi ludźmi,
wyznaczać granice z szacunkiem i bez poczucia winy,
świadomie podejmować decyzje,
dostrzegać zachowania manipulacyjne i skutecznie je demaskować.

 • Czas trwania: 1,5 godziny w trybie online
 • Koszt: 520 złotych + VAT

Porozumienie bez przemocy to pojęcie opracowane przez Marshalla Rosenberga i dokładniej oznacza empatię w praktyce. To umiejętność dostrzegania tego, co kryje się pod komunikatem „nie wprost” drugiej osoby. Modelując to podejście skutecznie przeciwdziałamy wszelkim przejawom przemocy, okazujemy więcej wsparcia i zaangażowania w relację.

Na warsztacie uczestnicy uczą się:
pogłębiać relacje dzięki rozpoznawaniu potrzeb rozmówcy,
wspierać innych w rozwoju poprzez wydobywanie ich zasobów,
świadomie rozpoznawać tendencje komunikacyjne.

 • Czas trwania: 1,5 godziny w trybie online
 • Koszt: 520 złotych + VAT

Wiadomo już, że Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza wprowadzić kształcenie włączające, a co za tym idzie w szkołach będzie uczyć się więcej uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Aby sprostać tym wyzwaniom stworzyliśmy kurs, którego celem jest nauka czytania i rozumienia diagnoz
i zaleceń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
.

Na warsztacie uczestnicy uczą się:
pojęć i terminów pojawiających się z opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
poprawnego odczytywania diagnozy i zaleceń poradni,
przykładowych rozwiązań dostosowania zajęć do potrzeb i możliwości uczniów.

 • Czas trwania: 2 godziny w trybie online
 • Koszt: 620 złotych + VAT

Psychologia rozwoju człowieka – W jakim stopniu dzieciństwo wpływa na dorosłość? Jak dziecko różni się od dorosłego, którym się staje? Na tego typu pytania próbują odpowiedzieć psychologowie rozwojowi, badając to, w jaki sposób człowiek się zmienia i rośnie, od poczęcia, przez dzieciństwo i dojrzewanie, po dorosłość, aż do śmierci.

Na warsztacie uczestnicy uczą się:
podstawowych informacji z psychologii rozwoju człowieka – w zależności od wieku uczniów,
najważniejszych zmian dla danego okresu rozwojowego jak również osiągnięć oraz zagrożeń na każdym etapie szczególnie w kontekście edukacji i szkoły.

 • Czas trwania: 2 godziny w trybie online
 • Koszt: 620 złotych + VAT

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna to jeden z ważniejszych aspektów działania szkoły. Ale i jeden z najtrudniejszych. Nie jest tajemnicą poliszynela, że w szkole jest za dużo biurokracji. Można sobie jednak uprościć pracę kilkoma sprytnymi trikami. Co trzeba, a co można tworząc dokumentację dla uczniów niepełnosprawnych? Tego dowiecie się Państwo na szkoleniu.

Na warsztacie uczestnicy uczą się:
jakie dokumenty obligatoryjnie trzeba stworzyć w pracy z uczniem niepełnosprawnym, a jakie wypada zrobić,
jak często należy aktualizować dokumentację i na co zwraca uwagę kuratorium podczas kontroli,
koordynator a reszta zespołu – jak ułatwić sobie pracę?

 • Czas trwania: 2 godziny w trybie online
 • Koszt: 620 złotych + VAT

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest unijnym aktem prawnym, który wiąże wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Sprawdź jakie obowiązki rozporządzenie nakłada na Ciebie jako pracodawcę i/lub pracownika.

Na warsztacie uczestnicy uczą się:
jak przygotować lub zaktualizować niezbędne procedury,
jak zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
w jaki sposób przetwarzać dane kandydatów i uczniów w celach rekrutacyjnych i wizerunkowych.

 • Czas trwania: 2 godziny w trybie online
 • Koszt: 620 złotych + VAT

Nowym rozwiązaniem jakie zostało wprowadzone jest zobowiązanie nauczycieli i specjalistów do pogłębionej analizy przyczyn trudności w funkcjonowaniu ucznia. Co czeka dyrektorów i nauczycieli w związku z planowaną reformą? Co należy przygotować? Czego się spodziewać? Na te i inne pytania odpowie to szkolenie.

Na warsztacie uczestnicy uczą się:
przygotować dokumentację dla danego typu niepełnosprawności,
dowiedzą się jak wygląda kontrola z Kuratorium Oświaty,
w jaki sposób można współpracować z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

 • Czas trwania: 2 godziny w trybie online
 • Koszt: 620 złotych + VAT

Sekret każdego udanego wystąpienia publicznego tkwi nie tylko w jego treści i merytorycznym przygotowaniu mówcy. Ta sama prawidłowość dotyczy także lekcji szkolnych, gdzie kluczem jest dotarcie do ucznia i uczynienie nowej i użytecznej wiedzy, wartością dla jego przyszłego rozwoju. Skuteczność działania mówcy, mierzona jest bowiem jego stosunkiem do widowni.

Na warsztacie uczestnicy uczą się:
skutecznie definiować cele w aspekcie tematu oraz precyzyjnie identyfikować potrzeby widowni,
zrozumieją znaczenie celu i charakteru przemówienia oraz indywidualnych cech widowni,
dobrać spójne struktury i narzędzia retoryczne, nastawionych na wzmocnienie wartości, jaką oferujemy widowni.

 • Czas trwania: 2,5 godziny w trybie online
 • Koszt: 720 złotych + VAT

Sekret każdego udanego wystąpienia publicznego tkwi nie tylko w jego treści i merytorycznym przygotowaniu. Bardzo duża część sukcesu każdego przemówienia determinowana jest skutecznym zdefiniowaniem wartości i zaspokojeniem potrzeb naszego audytorium. Tymczasem jednym z najbardziej efektywnych narzędzi, służących wzmocnieniu celu oraz nawiązaniu więzi z audytorium są właśnie….. historie.

Na warsztacie uczestnicy uczą się:
technik storytellingu w świetle charakteru i celu przemówienia,
wzmocnić zainteresowanie uczniów poprzez umiejętną zmianę emocji,
wzmocnić zapamiętywalność przekazywanego materiału.

 • Czas trwania: 2,5 godziny w trybie online
 • Koszt: 720 złotych + VAT

Aby wystąpienie można było uznać za udane potrzebna jest treść, merytoryczne przygotowanie, wartość oraz identyfikacja potrzeb naszego audytorium. Kolejnym krokiem jest natomiast odpowiednie rozplanowanie poszczególnych faz procesu edukacyjnego. Ogromne znaczenie ma również mocny wstęp oraz zapadające w pamięć zakończenie.

Na warsztacie uczestnicy uczą się:
przykuwać uwagę uczniów i nawiązywać z nimi więzi poprzez przygotowanie atrakcyjnego wstępu,
dopasować przebieg lekcji do różnych stylów uczenia się,
uzyskać dynamikę lekcji poprzez umiejętne rozplanowanie sesji pytań i odpowiedzi.

 • Czas trwania: 2,5 godziny w trybie online
 • Koszt: 720 złotych + VAT

Znajomość charakteru i celu przemówienia pozwala nam na wybór skutecznych i wiarygodnych narzędzi retorycznych, które dodatkowo wzmocnią nasze przesłanie, strukturę i więź z widownią. Dobrze dobrana mowa ciała i operowanie głosem rzutują ponadto na naszą wiarygodność i autentyczność, co jest niezwykle ważne w pracy dydaktyków.

Na warsztacie uczestnicy uczą się:
języka, który buduje więź z widownią,
głosu, który wspiera przekaz (o operowaniu głosem i pauzami),
mowy ciała, która spiera przekaz (gestykulację, poruszanie się, postawę).

 • Czas trwania: 2,5 godziny w trybie online
 • Koszt: 720 złotych + VAT