Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym”.

Szkolenia dla Rady Pedagogicznej
na rok szkolny 2022/2023

  • Moja firma znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00338/2021.
  • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej – bez względu na ilość uczestników – cena 990 zł/120 min.
  • Jeżeli szkolenie finansowane jest w 70% ze środków publicznych VAT nie jest doliczany. 
  • Godzina konsultacji indywidualnej – 350 zł /netto.
  • KAŻDE szkolenie jest dostosowane do twoich potrzeb. Skontaktuję się z Tobą i ustalimy razem program szkolenia. Możesz wysłać też do mnie pytania, na które chciałabyś, abym odpowiedziała podczas szkolenia.

Szkolenia są przeznaczone dla:

.

TEMATY SZKOLEŃ

Do kiedy napisać sprawozdanie? kto jest za to odpowiedzialny? czy warto tworzyć kolejny regulamin? co powinien zawierać statut? czy musimy dać kopię rodzicom?…
pytań tego typu jest bez końca. W zasadzie nie spotkałam pracownika szkoły, który nie gubi się w gąszczu przeróżnego typu dokumentów. Podczas szkolenia omówimy ten temat krok po kroku.

Program szkolenia:
dokumentacja dyrektora szkoły,
dokumentacja wychowawcy klasy,
dokumentacja nauczycieli,
dokumentacja związana z uczniami posiadającymi opinię lub orzeczenie,
dokumentacja dla rodziców

Statut jest dla szkoły jak Konstytucja dla państwa. Opiera się na nim całe jej funkcjonowanie. To po niego sięgnie dyrektor, rodzic, nauczyciel, gdy ma jakieś wątpliwości. Wszystkie pozostałe dokumenty szkolne muszą być z nim spójne. Tu nie ma drogi na skróty.

Program szkolenia:
w jaki sposób poprawnie stworzyć podstawę prawną,
przykłady prawidłowych zapisów,
obowiązkowe rozdziały,
czego nie musi zawierać statut placówki niepublicznej?
co zrobić, gdy go napiszemy?

Tak. Niestety ten temat ciągle się przewija i trzeba go znać. Ale spokojnie. Podczas szkolenia opowiem tylko i wyłącznie o sytuacjach mających miejsce w szkole i przekażę mnóstwo praktycznych wskazówek jak przestrzegać RODO.

Program szkolenia:
rekrutacja do szkoły,
szkolny monitoring,
bezpieczeństwo przetwarzania danych,
prawa rodziców a RODO

Temat wycieczek ostatnio stał się bardzo głośny. Nie bez powodu, pensje nauczycieli nie uległy zmianom, inflacja szaleje. Coraz więcej nauczycieli ma wątpliwości, czy powinna jeździć na wycieczki – kto powinien je organizować, czy należy się za nie dodatkowe wynagrodzenie, jak wygląda kwestia opieki i odpowiedzialności. Zapraszam Państwa na szkolenie.

Program szkolenia:
organizacja wycieczek szkolnych – wychowawca czy rodzice,
w jaki sposób zbierać fundusze,
ubezpieczenie podczas wycieczki,
opieka nad uczniami,
zakres odpowiedzialności organizatorów wycieczki

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna to jeden z ważniejszych aspektów działania szkoły. Ale i jeden z najtrudniejszych. Nie jest tajemnicą poliszynela, że w szkole jest za dużo biurokracji. Można sobie jednak uprościć pracę kilkoma sprytnymi trikami. Co trzeba, a co można tworząc dokumentację dla uczniów niepełnosprawnych? Tego dowiecie się Państwo na szkoleniu.

Program szkolenia:
jakie dokumenty obligatoryjnie trzeba stworzyć w pracy z uczniem, niepełnosprawnym, a jakie wypada zrobić,
jak często należy aktualizować dokumentację i na co zwraca uwagę kuratorium podczas kontroli,
koordynator a reszta zespołu – jak ułatwić sobie pracę?
częste błędy popełniane przy dokumentacji

Znajomość przepisów prawa przez dyrektora szkoły ułatwi mu podejmowanie właściwych decyzji. Oni sami z kolei muszą znać swoje obowiązki i być przekonani do rzetelnego ich wykonywania.

Program szkolenia:
pogłębisz wiedzę związaną z prawami i obowiązkami nauczyciela i dyrektora,
pogłębisz wiedzę związaną z kompetencjami rady pedagogicznej,
dowiesz się jaka ochrona przysługuje osobom pełniącym funkcje publiczne
dowiesz się jakie obowiązki i konsekwencje prawne związane są ze statutem funkcjonariusza publicznego,
nauczysz się stosować przepisy prawne w codziennej pracy – w czasie lekcji, wycieczek oraz w indywidualnych kontaktach z uczniem i rodzicem,
rozpoznasz największe zagrożenia pociągające za sobą odpowiedzialność karną.

Praca pedagoga oraz psychologa szkolnego to wiele bardzo różnych obszarów. Od koordynowania dokumentacji, warsztaty, rozmowy z rodzicami, specjalistyczne zajęcia. Temat jest mi bardzo bliski, ponieważ przez wiele lat pracowałam na tym stanowisku. Znam je od podszewki. I tą wiedzę przekażę podczas szkolenia.

Program szkolenia:
zajęcia specjalistyczne,
koordynowanie zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
warsztaty i inne formy pomocy,
współpraca z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami,
wspieranie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

W szkole praktycznie każdego dnia może coś się wydarzyć. Warto być na to przygotowanym. Mieć skonstruowane odpowiednio procedury oraz wiedzieć jak z nich korzystać. Nauczę Was tego!

Program szkolenia:
przepisy prawne dotyczące opieki i bezpieczeństwa w szkole oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania,
wymagania wobec nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole,
dyżury nauczycieli, wypadki w kontekście uregulowań prawnych,
zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole,
procedury szkolne,
bezpieczeństwo cyfrowe

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, zainteresowanych wdrożeniem w swojej organizacji efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa sytemu dla sygnalistów (system whistleblowingowy), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją.

Program szkolenia:
pojęcie naruszenia – obszary, których mogą dotyczyć zgłoszenia,
sankcje za utrudnianie dokonania zgłoszenia, naruszenie obowiązku zachowania poufności,
obowiązki stron stosunku pracy w kontekście zgłaszania naruszeń,
kwestia anonimowości zgłoszeń – poufność informacji o sygnaliście,
status sygnalisty,
kanały komunikacji dla zgłoszeń,
ochrona sygnalisty – zakaz działań odwetowych,
wewnętrzne postępowania wyjaśniające – procedura wewnętrzna – poszczególne kroki,
przykładowa procedura dotycząca zgłaszania i wyjaśniania naruszeń

W ostatnim czasie nastąpiło szereg zmian zachodzących w systemie oświatowym. Część znowelizowanych przepisów obliguje do aktualizacji dokumentów szkolnych. Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu, pozwalającym na zdobycie uporządkowanej, syntetycznej wiedzy, popartej praktycznymi wskazówkami i wzorami dokumentów, uchwał czy zarządzeń.

Program szkolenia:
poznasz zmiany w prawie oświatowym,
nabędziesz umiejętność zbudowania/modyfikacji planu pracy zgodnie z obowiązującym prawem,
będziesz wiedzieć jak zaktualizować dokumentację,
będziesz realizować swoje obowiązki zgodnie z aktualnymi zapisami prawa oświatowego,
ugruntujesz swoją wiedzę na temat sposobu realizacji zmian już obowiązujących.

Korzyści płynące ze szkolenia:

każdy uczestnik otrzyma certyfikat,
otrzymasz materiały szkoleniowe,
opieka poszkoleniowa trenera.