Sygnaliści

Cześć,

jak zapowiadałam kilka miesięcy temu, zebrałam wszystkie swoje siły, aby zacząć pracować jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych ORAZ zostać osobą przyjmującą zgłoszenia od tzw. Sygnalistów.

Właśnie teraz w styczniu 2022 ukończyłam studia podyplomowe w WSB “Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, a studia dotyczące Ustawy o Sygnalistach na razie mi odwołano 😉 Może ruszą we wrześniu. 

W związku z tymi wszystkimi – super ważnymi wydarzeniami, ten artykuł poświęcę na tematy związane z:

  • ustawą o ochronie danych osobowych
  • ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa, czyli wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1)

Zacznę od tego, KIM JEST SYGNALISTA?

Sygnalistą (ang. whisteblower) jest osoba, która zauważyła naruszenie prawa i postanowiła zgłosić je do placówki oświatowej, w formie przez nią ustanowionej.

Takim sygnalistą może być pracownik szkoły lub przedszkola, ale również inne osoby z nią związane: praktykant, wolontariusz, dostawca cateringu, itd.

Status sygnalisty uzyskuje również osoba, która w jakiś sposób związana jest z osobą, która zauważyła nieprawidłowości i wspólnie postanawiają takie naruszenie prawa zgłosić.

Czemu AKURAT JA mam się tym interesować?

Ochrona Sygnalistów dotyczy placówek oświatowych (zarówno tych publicznych jak i niepublicznych). Jednak nie każdych. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych będą musiały ustanowić szkoły i przedszkola zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych.

Co ważne, Sygnalista może zgłosić naruszenie prawa również w mniejszych podmiotach, tylko wtedy powinien skorzystać z innego “kanału” (o tym opowiem następnym razem).