Standardy Ochrony Małoletnich - wytyczne już w maju?

Standardy Ochrony Małoletnich – wytyczne już w maju?

Doszły mnie słuchy, że ministerialne wytyczne dotyczące ochrony małoletnich będą gotowe już w maju. A czekamy na nie z niecierpliwością, gdyż do 15 sierpnia należy ostatecznie opracować oraz wdrożyć standardy ochrony małoletnich. Obowiązek ten spoczywa na wszystkich placówkach zajmujących się dziećmi, w tym organizatorach kolonii. 

Od 15 sierpnia za ich niewprowadzenie grozić będzie grzywna do 250 zł albo kara nagany, a w razie ponownego stwierdzenia niewykonania tego obowiązku – nie mniej niż 1000 zł. Standardy obowiązują od lutego, a szczegóły znajdziecie w bezpłatnych e-booku który napisałam z myślą o dyrektorach. Pobierz bezpłatnie e-book Standardy Ochrony Małoletnich.

Standardy Ochrony Małoletnich – wytyczne już w maju?

W Ministerstwie działa natomiast zespół, który m.in. opracowuje wytyczne dotyczące standardów.  Sama na nie czekam, gdyż planuję w czerwcu usiąść i napisać dla Was takie gotowe standardy ochrony małoletnich. Wiecie, ja zawsze pod prąd, lubię coś zrobić po swojemu 🙂

Jak mówi Prawo.pl wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, obecnie są już przygotowane wytyczne dotyczące większości obszarów. – Chcemy ująć je tak, by były zrozumiałe dla każdego. Będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce zespołu. Co więcej, przygotowujemy też zestawienie pytań i odpowiedzi, bo takie pytania cały czas do nas spływają – zarówno ze szkół, jak i z innych placówek zajmujących się opieką nad dziećmi, organizacją ich wypoczynku czy zajęć sportowych. Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich prowadzi taką listę. – mówi.

Będzie więc można lepiej przygotować się do opracowania procedur, a jeżeli już je posiadacie – koniecznie zaktualizujcie je o wytyczne Ministerstwa!

Ministerstwo Sprawiedliwości i Zespół do spraw ochrony małoletnich nie przygotowują standardów a wytyczne do standardów. Nie chcemy opracować urzędowego szablonu, który później będzie wykorzystywany przez szkoły, organizatorów kolonii lub wyjazdów, harcerzy czy właścicieli szkół pływania na zasadzie „kopiuj, wklej, zapomnij”. Wszystkie instytucje, placówki mające kontakt z dzieckiem, mają wypracować takie standardy, które będą dostosowane do ich specyfiki działalności. (…) Pewną trudnością jest język, chcemy, żeby to był język zrozumiały dla każdego – dodaje ministra.

Kontrole w placówkach w sprawie Standardów Ochrony Małoletnich

Chcemy, by taka kontrola była. Bez niej przepisy mogą stać się bezzębne. Wszyscy się uczymy, ale te standardy powinny obowiązywać i być traktowane jako szansa na poprawę bezpieczeństwa dzieci w różnych przestrzeniach, w których funkcjonują. Przy okazji mamy zgłoszenia od różnych grup dotyczące tego, że legislator nie wziął pod uwagę pewnych kwestii. Dlatego pracujemy nad nowelizacją, bo sami widzimy niejasności. Niektóre rozwiązania są być może zbyt karkołomne dla organizatorów dziecięcej turystyki, edukacji lub wychowania. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, to ma być mechanizm dla dzieci, służący ich bezpieczeństwu. Gramy do jednej bramki – wskazuje.

Wyjaśnia, że wątpliwości dotyczą głównie aspektów formalnych. – Np. kto powinien mieć wypisy z rejestru, czy wszyscy wolontariusze muszą wpłacać 30 zł za wypis z rejestru, jak długo ważny jest taki wypis, kto powinien go uzyskać. Z samą procedurą problemów jest mniej. Wydaje mi się, że wytyczne, które opublikujemy odpowiedzą na wiele z tych pytań. To jest też czas na wypracowanie dobrych praktyk i uczenia się od siebie – podsumowuje.
 źródło: Patrycja Rojek-Socha, Monika Sewastianowic, Wytyczne do standardów ochrony dzieci być może już w maju, LEX/el. 2024