REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

249.00

Cena netto, na stronie „Zamówienie” wyświetli się cena brutto.
Uwaga!
Wybierz VAT 0% jeżeli usługa finansowana jest ze środków publicznych.

SKU: Brak danych Kategoria: Tag:

Regulamin rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna jest jednym z najważniejszych organów w placówkach oświatowych. Aby mogła sprawnie funkcjonować, szczególnie w dużych zespołach, ważny jest jej regulamin. Opracowanie regulaminu rady pedagogicznej jest jej obowiązkiem i powinno nastąpić już na jej pierwszym posiedzeniu. Treści tego dokumentu ustawa nie określa, można jednak zakładać, że powinien on być uszczegółowieniem i rozwinięciem przepisów ustawy oraz statutu szkoły.

Właściwie opracowany regulamin jest drogowskazem dla nauczycieli i dyrektora, dlatego bardzo istotne jest, by podejść do tego pierwszego zespołowego zadania z uwagą. Spieszę z pomocą – przedstawiam Państwu gotowy wzór wraz z aktualną podstawą prawną, dzięki którym stworzenie lub aktualizacja dokumentu odbędzie się sprawnie, bezboleśnie a przede wszystkim – według „prawa i porządku”.

Regulamin Rady Pedagogicznej składa się ze wzoru przygotowanego zarówno dla przedszkoli jak i szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dodatkowo we wzorze przedstawiona jest procedura organizowania szkoleń Rady Pedagogicznej w formie zdalnej.

To idealna pozycja na nowy rok szkolny!

SPIS TREŚCI

 • Wstęp
 • Kim jestem?
 • Uchwała w sprawie Rady Pedagogicznej
 • Część I -Regulamin Rady Pedagogicznej w szkole:
 • Rozdział I Postanowienia ogólne
 • Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej
 • Rozdział III Zadania przewodniczącego i członków rady pedagogicznej
 • Rozdział IV Zasady działania rady pedagogicznej
 • Rozdział V Tryb podejmowania uchwał
 • Rozdział VI Dokumentowanie zebrań i uchwał
 • Rozdział VII Postanowienia końcowe

5. Część II – Regulamin Rady Pedagogicznej w przedszkolu:

 • Rozdział I Postanowienia ogólne
 • Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej
 • Rozdział III Zadania przewodniczącego i członków rady pedagogicznej
 • Rozdział IV Zasady działania rady pedagogicznej
 • Rozdział V Tryb podejmowania uchwał
 • Rozdział VI Dokumentowanie zebrań i uchwał
 • Rozdział VII Postanowienia końcowe

6. Uchwała w sprawie zmian Regulaminu Rady

Pedagogicznej

7. Podsumowanie

 

W moim sklepie znajdziesz również Regulamin wycieczek szkolnych.

VAT:

VAT 23%, VAT 0%

Regulamin rady pedagogicznejREGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
249.00Wybierz opcje