REGULAMIN DOTYCZĄCY USTAWY O OCHRONIE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ + SZKOLENIE 60 MIN. DLA CAŁEJ RADY PEDAGOGICZNEJ

2499.00

Cena netto, na stronie „Zamówienie” wyświetli się cena brutto.
Uwaga!
Wybierz Vat 0% jeżeli usługa finansowana jest ze środków publicznych.

W pakiecie otrzymujesz:

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych  z załącznikami zgodny z projektem ustawy o ochronie sygnalistów.

Szkolenie 60 minut dla całej rady pedagogicznej.

Program szkolenia:

Dowiesz się, kim jest “sygnalista” i jakie przysługują mu prawa.

Zapoznasz się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Dowiesz się, jakie obowiązki ma dyrektor szkoły w związku z ochroną sygnalistów.

Dowiesz się, w jaki sposób dyrektor ma wdrożyć kanały sygnalizowania oraz jak współpracować z organizacjami związkowymi w tym zakresie.

Poznasz jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

SKU: Brak danych Kategorie: ,

REGULAMIN DOTYCZĄCY USTAWY O OCHRONIE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ + SZKOLENIE 60 MIN. DLA CAŁEJ RADY PEDAGOGICZNEJ

VAT

VAT 23%, VAT 0%

ustawa o sygnalistachREGULAMIN DOTYCZĄCY USTAWY O OCHRONIE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ + SZKOLENIE 60 MIN. DLA CAŁEJ RADY PEDAGOGICZNEJ
2499.00Wybierz opcje