PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

249.00

Cena netto, na stronie „Zamówienie” wyświetli się cena brutto.
Uwaga!
Wybierz Vat 0% jeżeli usługa finansowana jest ze środków publicznych.

Co zawiera dokument?

 • 1. Postanowienia ogólne
 • 2. Definicje
 • 3. Cele dokonywania oceny pracy nauczycieli
 • 4. Terminy dokonywania oceny
 • 5. Ocena pracy nauczyciela
 • 6. Kryteria oceny pracy nauczyciela
 • 7. Odwołanie od oceny pracy
 • 8. Przepisy końcowe

oraz załączniki do procedury:

Załącznik nr 1 Wniosek nauczyciela o ocenę pracy wraz z wskazaniem kryterium/ Wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady szkoły, rady rodziców o ocenę pracy nauczyciela

Załącznik nr 2 Karta oceny pracy nauczyciela

Załącznik nr 3 Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela

Załącznik nr 4 Powiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu dokonania oceny pracy

Załącznik nr 5 Karta obowiązkowych oraz dodatkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela

SKU: Brak danych Kategoria: Tag:

Procedura oceny pracy nauczyciela

Podstawa Prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1822),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (U.2021.1762 ze zm.),

Opracowanie zawiera procedurę oraz cały zestaw załączników niezbędnych do przeprowadzania procesu oceny pracy nauczycieli w szkole i przedszkolu.

Uwaga ! Procedura zawiera wszystkie wymagane pouczenia !

Ale chcę też, abyś wiedział/a, że procedura nie jest obowiązkowa. Stworzyłam go dla twojej wygody i abyś nie musiała poświęcać wielu godzin pracy – tak jak ja – nad tym dokumentem.

Co zawiera dokument?

 • 1. Postanowienia ogólne
 • 2. Definicje
 • 3. Cele dokonywania oceny pracy nauczycieli
 • 4. Terminy dokonywania oceny
 • 5. Ocena pracy nauczyciela
 • 6. Kryteria oceny pracy nauczyciela
 • 7. Odwołanie od oceny pracy
 • 8. Przepisy końcowe

oraz załączniki do procedury:

Załącznik nr 1 Wniosek nauczyciela o ocenę pracy wraz z wskazaniem kryterium/ Wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady szkoły, rady rodziców o ocenę pracy nauczyciela

Załącznik nr 2 Karta oceny pracy nauczyciela

Załącznik nr 3 Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela

Załącznik nr 4 Powiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu dokonania oceny pracy

Załącznik nr 5 Karta obowiązkowych oraz dodatkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela

VAT

VAT 23%, VAT 0%

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA
249.00Wybierz opcje