AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

650.00

Cena netto, na stronie „Zamówienie” wyświetli się cena brutto 799.50zł
Cena dotyczy szkolenia dla całej rady pedagogicznej.

Czas trwania: 60 minut
Uwaga!
Wybierz Vat 0% jeżeli usługa finansowana jest ze środków publicznych.

Program szkolenia:
spełnianie wymagań kwalifikacyjnych
odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela
zadania opiekuna stażu, dokumentowanie i efekty pracy opiekuna stażu
 opracowanie i terminowe przedłożenie do zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego za okres stażu

SKU: Brak danych Kategoria:
VAT

VAT 23%, VAT 0%