PAKIETY

Uwzględniając specyfikę placówek oświatowych oraz zróżnicowane potrzeby jakie z tego wynikają opracowałam różne warianty współpracy, różniące się zakresem i wartością usług. W każdym z proponowanych wariantów gwarantuję bieżącą informację o zmianach prawnych i spersonalizowaną informację na temat tego w jakim zakresie dotyczą one Państwa placówki (ze stosownym komentarzem) oraz korzyść w postaci oszczędności czasu i zaangażowania ze strony dedykowanych do tych działań w Państwa placówce osób.

ABONAMENTY

WARIANT I „KONSULTACJE PRAWNE”

miesięczny raport z informacjami o zmianach w prawie oświatowym;

opracowanie 1 dokumentu w miesiącu;

6h do wykorzystania w miesiącu na konsultacje w zakresie procesu lub trybu postępowania*

weryfikacja dokumentacji szkolnej pod kątem nadzoru pedagogicznego;

całościowe koordynowanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

1400 zł netto/ mc
WARIANT II „OPIEKA PRAWNA”

weryfikacja i korekta dokumentacji szkolnej;

opracowanie 2 dokumentów w miesiącu;

8h do wykorzystania w miesiącu na konsultacje w zakresie procesu lub trybu postępowania*

szkolenie dla rady pedagogicznej lub kadry kierowniczej – raz w semestrze;

opracowanie pism i odpowiedzi na pisma – zgodnie z zaleceniami placówki;

koordynowanie awansu zawodowego nauczycieli;

1700 zł netto/ mc
WARIANT III „WSPÓŁPRACA PRAWNA”

opracowanie 3 dokumentów w miesiącu;

10h do wykorzystania w miesiącu na konsultacje w zakresie procesu lub trybu postępowania*

szkolenie dla rady pedagogicznej lub kadry kierowniczej – co kwartał;

organizacja rekrutacji oraz egzaminów zewnętrznych;

całościowe koordynowanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

doradztwo w rozliczaniu subwencji oświatowych;

2300 zł netto/ mc

Serdecznie zachęcam do analizy i wyboru rozwiązania, które w największym stopniu odpowiada Państwa potrzebom. Otwarta jestem również na inne formy współpracy, konsultacje doraźne oraz opracowanie pojedynczych dokumentów. Są one wyceniane indywidualnie w zależności od zakresu usług oraz terminu ich realizacji.