PAKIETY

Uwzględniając specyfikę placówek oświatowych oraz zróżnicowane potrzeby jakie z tego wynikają opracowałam różne warianty współpracy, różniące się zakresem i wartością usług. W każdym z proponowanych wariantów gwarantuję bieżącą informację o zmianach prawnych i spersonalizowaną informację na temat tego w jakim zakresie dotyczą one Państwa placówki (ze stosownym komentarzem) oraz korzyść w postaci oszczędności czasu i zaangażowania ze strony dedykowanych do tych działań w Państwa placówce osób.

ABONAMENTY

WARIANT I
“KONSULTACJE PRAWNE”

weryfikacja i korekta dokumentacji szkolnej

dokumentacja dla uczniów z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

pakiet 2 godzin miesięcznie do wykorzystania na konsultacje w zakresie procesu lub trybu postępowania

coroczna aktualizacja statutu placówki zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi

600 zł netto/ mc
WARIANT II
“OPIEKA PRAWNA”

weryfikacja i korekta dokumentacji szkolnej

opracowanie 1 dokumentu w ciągu miesiąca – zgodnie z zaleceniem placówki

pakiet 3 godzin miesięcznie do wykorzystania na konsultacje w zakresie procesu lub trybu postępowania

opracowanie pism i odpowiedzi na pisma – zgodnie z zaleceniem placówki

kontakt z instytucjami zewnętrznymi

nadzór pedagogiczny

przygotowanie rady pedagogicznej

coroczna aktualizacja statutu placówki zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi

900 zł netto/ mc
WARIANT III
“WSPÓŁPRACA PRAWNA”

weryfikacja i korekta dokumentacji szkolnej

opracowanie 2 dokumentów w ciągu miesiąca – zgodnie z zaleceniem placówki

pakiet 4 godzin miesięcznie do wykorzystania na konsultacje w zakresie procesu lub trybu postępowania i RODO

weryfikacja dokumentacji szkolnej pod kątem nadzoru pedagogicznego

szkolenie dla rady pedagogicznej lub kadry kierowniczej – raz na semestr

całościowe koordynowanie zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz tworzenie wymaganej dokumentacji

opracowanie pism i odpowiedzi na pisma – zgodnie z zaleceniem placówki

kontakt z instytucjami zewnętrznymi

nadzór pedagogiczny

przygotowanie rady pedagogicznej

coroczna aktualizacja statutu placówki zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi

1200 zł netto/ mc

Serdecznie zachęcam do analizy i wyboru rozwiązania, które w największym stopniu odpowiada Państwa potrzebom. Otwarta jestem również na inne formy współpracy, konsultacje doraźne oraz opracowanie pojedynczych dokumentów. Są one wyceniane indywidualnie w zależności od zakresu usług oraz terminu ich realizacji.