Opinia rady pedagogicznej do oceny pracy dyrektora

Opinia rady pedagogicznej do oceny pracy dyrektora

Praca dyrektora placówki oświatowej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością – nowoczesny dyrektor powinien być multispecjalistą, orientować się nie tylko w prawie oświatowym, ale też w finansach, zarządzaniu pracownikami, czy na przykład… w prawie budowlanym. Poza tym sprawuje nadzór pedagogiczny i dba o dobrą, twórczą i motywującą atmosferę w pracy. To, w jaki sposób łączy w jednym ciele kilku ekspertów i jak to wpływa na placówkę, podlega ocenie. Opinia rady pedagogicznej do oceny pracy dyrektora – jak wygląda w praktyce?

Opinia rady pedagogicznej do oceny pracy dyrektora.

Według znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Ta procedura zakłada jednak konieczność zasięgnięcia opinii organizacji związkowych i rady szkoły. Pytanie: a co to rada szkoły? Co z przedszkolem? Cóż, to z reguły martwy zapis, bo w praktyce rady szkoły, a tym bardziej przedszkola, występują bardzo sporadycznie. I wtedy do gry wkracza rada pedagogiczna, która przejmuje kompetencje rady szkoły w tym zakresie.
Na jakich zasadach rada pedagogiczna powinna wydać opinię na temat pracy dyrektora?

1. Zwołanie rady

Zastanawiacie się, kiedy należy zwołać zebranie rady w tej sprawie? Czy są to jakieś regularne spotkania? Odpowiedź brzmi: nie, w tej kwestii czekamy na powiadomienie z kuratorium. Gdy już je otrzymamy, to albo zwołujemy specjalne posiedzenie rady, albo dołączamy stosowny punkt do porządku obrad już zaplanowanego spotkania. Na wystawienie opinii (w formie pisemnej!) mamy 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o konieczności wszczęcia tej procedury.

Zwołujemy… kto zwołuje? Oczywiście nie pracownicy pedagogiczni, ale dyrektor. Mimo, że sprawa dotyczy go osobiście i wydaje się to dziwne. Jednak to przecież dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej i to jego zadanie. Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby w tym zakresie zastępował go wicedyrektor lub inny nauczyciel.

2. Głosowanie

W trakcie posiedzenia musi odbyć się głosowanie nad opinią – wyboru dużego nie ma, głosujemy na hasła POZYTYWNA lub NEGATYWNA. Aby taka opinia była ważna, należy spełnić następujące warunki: quorum ½ członków rady, zwykła większość głosów oraz tajność głosowania. I kolejna ciekawostka – dyrektor może brać udział w głosowaniu, również w trybie tajnym! Pamiętajmy o osobie, która liczy głosy i ważnej zasadzie, że tzw. „sierotka” sama nie może brać udziału w głosowaniu. Może to być np. sekretarz lub kierownik gospodarczy.

3. Uchwała

4. Przekazanie opinii do kuratora

I to już ostatni krok. Ważne – opinia powinna być przekazana wraz z uchwałą! To, że opinię podjęto w formie uchwały, świadczy bowiem o jej legalności. I nie wpadnijmy na pomysł, by opinię przekazywać do organu prowadzącego. Nadrzędną rolę w ocenie dyrektora pełni organ nadzoru pedagogicznego, prowadzący tylko z nim współpracuje. Pamiętajmy, by nie popełnić tego błędu i oddać cesarzowi, co cesarskie.

Zapraszam do mojego sklepu, na konsultacje i do zapisania się na newsletter, a tymczasem życzę wszystkim jak najlepszych ocen!