Nauka pierwszej pomocy

Nauka pierwszej pomocy

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że w kolejnym roku szkolnym w ramach zajęć z wychowawcą będą realizowane zagadnienia z zakresu nauki pierwszej pomocy.

Udzielanie pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności, które uczeń powinien zdobyć w szkole. Oprócz kształtowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy istotna jest odpowiedzialność za jakość jej udzielania – właściwa reakcja na nagły wypadek. Już teraz uczniowie na zajęciach szkolnych poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje dodatkowe działania, dzięki którym uczniowie będą mogli skutecznie nabywać i rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie.

Nauka pierwszej pomocy – zapowiedź ministerstwa

Uwaga – jest to na razie tylko zapowiedź na stronie ministerstwa, która nie stanowi źródła prawa. Nie opublikowano nawet projektu rozporządzenia. Jeszcze wiele może się zmienić. Na razie tylko wiadomo tyle, że ministerstwo zadeklarowało podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia tych zagadnień.

Minister edukacji skieruje, ponadto, do kuratorów oświaty list, by zadbali na swoim terenie o pozytywny i sprzyjający klimat w szkołach w kontekście działań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”.