Kontrola zarządcza w placówce oświatowej - część II

Kontrola zarządcza w placówce oświatowej – część II

Wracamy dziś do tematu kontroli zarządczej w placówce oświatowej. Z poprzedniego artykułu wiemy już, kto podlega temu rodzajowi kontroli, i że ma ona konkretne korzyści, zarówno dla wszystkich pracowników, jak i dla placówki jako całości. Warto jednak odpowiedzieć się sobie na pytanie, jaki jest ustawowy cel tej procedury i jakie rządzą nią mechanizmy, żeby nie tylko korzystać z jej wyników, ale spać spokojnie w razie nalotu z kuratorium. Polecam artykuł szczególnie tym dyrektorom, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na tym stanowisku.

Kontrola zarządcza w placówce oświatowej – co wchodzi w jej skład?

Kontrola zarządcza w placówce oświatowej – jak się przygotować?

W jaki sposób dyrektor, zwłaszcza „świeży”, powinien przygotować się do przeprowadzenia kontroli? Zacznijmy od określenia zasad systemu kontroli, to z kolei wymaga najpierw inwentaryzacji dokumentacji szkolnej/przedszkolnej, w tym usystematyzowania już funkcjonujących w placówce procedur, i identyfikacji, które z zawartych w nich działań stanowią elementy kontroli zarządczej, a następnie poddania ich krytycznej ocenie pod kątem skuteczności oraz zasadności i zgodności z aktualnym prawem. W każdej placówce większość z tych dokumentów jest przygotowana, z tym tylko, że należy to wszystko uporządkować i dokonać aktualizacji. Dyrektor placówki oświatowej powinien wziąć pod uwagę jej wielkość, strukturę, liczbę pracowników zaangażowanych w procesy gospodarcze, typowe i często występujące w jednostce problemy i nieprawidłowości, występujące ryzyka, sposób ich eliminacji lub marginalizacji. W związku z powyższym stworzenie przeze mnie „gotowca” mija się z celem.

Ale czym innym „gotowiec”, a czym innym wzór! Zapraszam do mojego sklepu i na konsultacje – zamieszczane przeze mnie wzory będą stanowiły bazę wyjściową do tworzenia dokumentów dostosowanych do specyfiki danej placówki, na konsultacjach wspólnie dojdziemy do tego, czego jako dyrektor potrzebujesz, by mieć papiery pod kontrolą.