Kontrola zarządcza w placówce oświatowej - część 1

Kontrola zarządcza w placówce oświatowej – część 1

Kontrola podstawą zaufania – na pewno wielu z nas zna tę „mądrość życiową”. W życiu osobistym możemy opierać się na tej zasadzie albo przeciwnie, kwestionować jej prawdziwość. Takiej dowolności nie mamy w placówkach oświatowych, w których kontrola to chleb powszedni. Kontrola zarządcza w placówce oświatowej jest obowiązkiem każdego dyrektora jednostki budżetowej, a zatem i szkoły czy przedszkola. Jednak nie musi być tylko obowiązkiem! Postaram się udowodnić, że kontrola może być naszym sprzymierzeńcem. W jaki sposób?

Kontrola zarządcza w placówce oświatowej

Po pierwsze służy nam do weryfikacji przyjętych procedur, jednym słowem – pozwala zrozumieć, co działa, a co jest tylko martwym przepisem, nieprzynoszącym korzyści, za to często ograniczającym nas i naszych pracowników. Często jest tak, że przyklaskujemy pomysłom, które okazują się całkiem chybione, albo po prostu wprowadzenie ich w życie sprawia wiele trudności i zwyczajnie się zniechęcamy. Dobrze przeprowadzona kontrola pozwoli nam odsiać prawdziwe perełki od ziarenek grochu.

Po drugie – kontrola zarządcza w placówce oświatowej może zachęcić wszystkie osoby tworzące społeczność szkolną do przyjęcia większej odpowiedzialności za podejmowane działania, a nawet do stawiania sobie wyzwań zgodnie z własnymi oczekiwaniami i predyspozycjami. W końcu potencjał zawsze tylko czeka, żeby go wykorzystać – o ile zostaną do tego stworzone odpowiednie warunki. W ten sposób coś, czego zwykle się boimy (czyli hasło: „Sprawdzam!”) może stać się źródłem pozytywnej motywacji. Zaskakujące, ale często prawdziwe. No i po trzecie – kontrola zarządcza wspomaga proces kierowania i podejmowania decyzji oraz, co najważniejsze, może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w naszej placówce. A czy jest coś ważniejszego? Wiemy dobrze, że nie. Najlepsze programy, najciekawsze pomysły nie zastąpią nam odpowiednio przygotowanych procedur bezpieczeństwa. Postarajmy się zatem spojrzeć na kontrolę zarządczą nie jako na coś, co TRZEBA zrobić, ale coś, co zrobić po prostu WARTO. Zmiana nastawienia otworzy nas na wspomniane przeze mnie korzyści, płynące z tego procederu.

Wdrażanie kontroli zarządczej w placówce oświatowej

No dobrze, widzimy już plusy, ale jak się do tego zabrać? Zapraszam Cię na cykl artykułów odnośnie do kontroli zarządczej w placówkach oświatowych! Zacznijmy od tego, kogo obowiązuje kontrola zarządcza? Dotyczy ona wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, a więc także publicznych placówek oświatowych. Choć szkoły i przedszkola niepubliczne nie mają obowiązku wdrażania systemu kontroli zarządczej, mogą one korzystać ze wskazań wynikających z jej zasad w jednostkach publicznych. Dyrektor, sprawując kontrolę, przygotowuje wiele dokumentów, takich jak: roczny plan działalności szkoły oraz sprawozdanie z jego wykonania, a także oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat kontroli zarządczej, zapisz się na newsletter i czekaj na mój kolejny artykuł!