WSPIERAMY FUNDACJE

Każde 2% naszego dochodu netto z umowy abonamentowej trafia na konto fundacji z którymi współpracujemy. Dodatkowa korzyścią dla firm jest to, że będą mogły umieścić logo fundacji na swojej stronie internetowej, oraz dostaną zaświadczenie o wspieraniu fundacji. Wiec potrójna korzyść, bo:

udział we wspieraniu dobra jest dla szkół bezpłatny, to my chcemy podzielić się naszym dochodem;

szkoły współpracujące z nami otrzymują zaświadczenie o wspieraniu fundacji;

szkoły współpracujące z nami mogą umieścić logo fundacji na swojej stronie internetowej;

Obecnie współpracujemy z Fundacją “PO drugie” i poszukujemy kolejnych zainteresowanych naszym wsparciem.

Fundacja po DRUGIE wspiera młodzież i młodych dorosłych (18-25 lat) zagrożonych i dotkniętych bezdomnością.

Pomaga również młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią i bezradnością.