Co ze zwrotem za żywienie w przypadku nieobecności dziecka?

Cześć, 

dzisiaj kontynuujemy ostatnio poruszone tematy związane z czesnym opłacanym w placówce niepublicznej. Tym razem…

PYTANIE BRZMI: Czy rodzicom przysługuje zwrot za żywienie dziecka w przypadku jego nieobecności?

👉 Zwrot opłaty za wyżywienie naliczany jest od 4 dnia ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu. 

👉 W razie nieobecności dziecka powyżej trzech dni zwrotowi może podlegać jedynie stawka żywieniowa pod warunkiem, że nieobecność dziecka zostanie zgłoszona przez rodziców; 

👉 Zwrotów za wyżywienie nie przewiduje się. W sytuacji, gdy Przedszkole poinformowane zostanie o miesięcznej nieobecności dziecka, rodzice nie wnoszą opłaty z tytułu wyżywienia.

To kolejne przykłady tzw. klauzul abuzywnych – czyli klauzul niedozwolonych, zakwestionowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z zasadą wzajemności, obciążanie konsumenta stawką żywieniową powinno następować tylko w sytuacji korzystania dziecka z wyżywienia w placówce w danym dniu. 

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy rodzice nie zgłosili wcześniej nieobecności dziecka w danym dniu, w związku z czym przedszkole, zgodnie z umową, było gotowe do świadczenia usługi w tym zakresie ponosząc przy tym określone koszty pracy i produktów. Przy zgłoszeniu dłuższej, wcześniej nieprzewidzianej nieobecności (spowodowanej np. nagłą chorobą dziecka) w pierwszym dniu nieobecności – stawka żywieniowa nie powinna być naliczana od dnia następnego po dniu zgłoszenia nieobecności. Za bezzasadne należy także uznać naliczenie stawki żywieniowej za dni nieobecności dziecka – nawet pojedyncze – zgłoszone wcześniej (tj. co najmniej jeden dzień przed nieobecnością).

Jest to postanowienie przyznające osobie prowadzącej przedszkole lub szkołę prawo do jednostronnego rozwiązania umowy, a to jest niedopuszczalne.

Po przeczytaniu artykułu nadal nie jesteś pewny/a czy Twoja umowa jest poprawnie skonstruowana? 

Po prostu napisz 🙂 annakrause.prawo@gmail.com